Participa

Si al llarg de l'any 2019 vas realitzar un projecte digital o de màrqueting no dubtis a presentar-lo als Premis Cactus!

Vols presentar un projecte?

Participa

Proposa un Youtuber

Proposa

Proposa un Instagramer

Proposa

Inscripcions tancades

Bases del Premis Cactus 2020

 • Objecte: Les presents bases regulen l’accés i participació de qualsevol usuari als Premis Cactus 2020 així com l’accés i ús de la pàgina web premiscactus.com i dels continguts i serveis que en ella es contenen. La participació d’un usuari en els Premis i la utilització de la web impliquen l’acceptació de forma plena, expressa i sense reserva de les presents bases legals. Els presents Premis estan organitzats i gestionats per ambdues associacions sense ànim de lucre, Club de Màrqueting Girona i Digitals Girona.
 • Requisits d’inscripció: Podran inscriure’s i participar en els Premis tota empresa i/o professional freelance amb domicili fiscal a qualsevol municipi de Catalunya o del districte 66 de França, que hagin llegit i acceptin íntegrament les presents bases legals i hagin omplert correctament tots els camps marcats com a obligatoris en el formulari accessible a través de la web. En la categoria de Màrqueting Social també hi poden participar associacions, fundacions i ONG sense ànim de lucre.
 • Forma d’inscripció: La inscripció als Premis Cactus només es pot fer mitjançant el sistema d’inscripció on-line a premiscactus.com/participa.
 • La participació és lliure i gratuïta. Cal entrar al web i aportar les dades que es demanen. Es podrà demanar als participants documentació addicional si s’escau per valorar el projecte. Les inscripcions que no compleixin els requisits mínims del formulari podran ser descartades.
 • Termini d’inscripcions: El període d’inscripcions comença el dilluns 2 de març i es tancarà al diumenge 31 de maig (ambdós inclosos). Qualsevol participació fora del citat termini de vigència serà considerada invàlida i els candidats no adquiriran la condició de participants als premis. Sens perjudici de l’anterior, la organització es reserva el dret a prorrogar aquest termini en funció del nombre de sol·licituds i amb independència de que s’hagi obert el termini de votacions.
 • Els projectes presentats han d’haver estat realitzats, remodelats o llençats durant l’any 2019.
 • Premis: Els premis tenen un valor simbòlic i de reconeixement de la feina feta per a cadascun dels candidats i representen la feina realitzada durant l’any 2019, considerant la visibilitat generada com a principal actiu de la participació als premis. Els premis no tenen dotació econòmica, excepte el premi a la millor campanya de màrqueting social, que aportarà una donació a l’entitat social que doni suport. El guardó no es podrà bescanviar en cap cas per un premi en metàl·lic. Les categories dels Premis són les següents:
  • Instagrammer de l’any
  • Youtuber de l’any
  • Millor web
  • Millor app
  • Millor projecte tecnològic
  • Millor Videojoc
  • Millor innovació de producte
  • Millor campanya de màrqueting
  • Millor campanya de comunicació
  • Millor campanya de màrqueting social
  • Cactus honorífic
  • Gran Premi Cactus
 • Les categories de Cactus Honorífic i Gran Premi Cactus depenen de l’organització dels Premis Cactus i no tenen inscripció pública.
 • Política de protecció de dades dels participants: Les dades proporcionades pels participants només seran utilitzades per a la participació als premis i en activitats relacionades amb els mateixos.
 • Les dades proporcionades pels participants hauran de ser exactes, precises i vertaderes. L’organització no es responsabilitza de la veracitat de la informació lliurada pels candidats, els quals garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència, legalitat i legitimitat de les dades facilitades. En aquest sentit, el participant que manifesta ser el titular dels continguts i dels drets de propietat intel·lectual facilitats als presentar la seva candidatura, atorga a favor de l’organització una llicència gratuïta, il·limitada a nivell mundial i no exclusiva per a que aquests l’utilitzin, reprodueixin i la mostrin als efectes de fer pública la seva candidatura pels premis i per a poder portar a terme qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb els mateixos. A tal efecte les dades de caràcter personal que puguin ser facilitades pels participants als premis seran incorporades a una base de dades de les dues associacions organitzadores dels Premis Cactus i amb la finalitat d’identificar als participants dels premis i poder contactar amb els guanyadors i finalistes dels mateixos.

Als efectes previstos a la LOPD s’estableix que l’acceptació del premi pels guanyadors implica l’atorgament exprés d’autorització per a l’ús del nom així com de la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb els presents premis, sense que doni dret a cap tipus de remuneració ni cap benefici diferent al premi atorgat.

 • Gala de lliurement dels premis: Els guanyadors es faran públics durant la gala de lliurament dels Premis Cactus que t¡ndrà lloc la tarda del 6 de maig de 2020 al Teatre Municipal de Girona. La gala tindrà format obert i estaran convidats tots els finalistes. Els participants que hagin estat finalistes, accepten i autoritzen l’ús de la seva marca, nom comercial, denominació social i qualsevol altre signe distintiu de la seva empresa, per a que siguin utilitzats a efectes de fer públic, en el seu cas, els resultats dels Premis. Igualment autoritzen a l’organització a reproduir i utilitzar aquests signes distintius en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb els Premis sense que aquesta utilització li confereixi cap dret de remuneració ni cap benefici amb l’excepció del guardó guanyat.
 • L’organització es reserva el dret d’utilitzar imatges dels guanyadors per promoció de properes edicions.
 • L’organització es reserva el dret de modificar o ampliar les bases informant-ne a tots els inscrits.
 • Els ítems a valorar comentats en la secció “premis” del web corporatiu dels Premis Cactus són orientatius i el jurat té el dret de valorar altres aspectes no esmentats.
 • Limitacions de responsabilitat: L’organització es reserva el dret de retirar, suspendre o modificar el concurs i modificar el contingut de les presents bases legals en qualsevol moment, ja sigui de caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o en el supòsit de que aparegui qualsevol circumstancia imprevista que estigui fora del seu control raonable, ja sigui fortuïta, de força major o per l’ activitat irregular dels participants o d’un tercer, sense que l’organització incorri en cap responsabilitat front als participants, premiats o terceres persones.
 • Les modificacions necessàries que s’hagin produït en les presents bases seran publicades al web. Qualsevol usuari podrà consultar una versió actualitzada de les presents bases al web.
 • Propietat intel·lectual: tots els continguts que formen part del web (informació, articles, dades, texts, logos, icones, imatges, sons, àudios, vídeo, dissenys, software, etc…) pertanyen a l’organització i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Acceptació de les bases legals: la participació en el Premis suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases per part dels candidats. Qualsevol manifestació en sentit contrari, es a dir, de no acceptació, implicarà l’exclusió del participant.
 • Interpretació: davant de possibles dubtes en la interpretació de les presents bases legals prevaldrà el criteri de l’organització. Qualsevol incidència que pugui sorgir i no consti a les presents bases serà resolta per l’organització segons el seu saber i millor criteri.